Jakub Adamek

Urodził się w 1975 r. w Sosnowcu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filia w Katowicach, kierunek – grafika (1996-2001) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podyplomowe Studia Pedagogiczne (2000- 2001). Student piątego roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia prof. Jarosława Modzelewskiego). Współpracuje z „Galerią m2 [m kwadrat]” w Warszawie. Wystawy indywidualne: 2008 „Zielona fala, dmuchane flamingi...”, Galeria m² [m kwadrat], Warszawa 2007 Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa Ważniejsze wystawy zbiorowe: 2008 „Portret własny”, (autoportrety artystów z kolekcji Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza), Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Okna, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006 Magazyn Sztuki, Galeria Wizytująca, Warszawa 2005 Autoportret, wystawa pokonkursowa, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola