Izabela Chamczyk

Ur. 1980. Studia - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek Malarstwo. 2007 -2008 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu;pracownia prof. wizyt. Dominika Lejmana. Wybrane wystawy i działania indywidualne: 2008 Udział w III Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Eksperymentalnych i Vidoartu w Rybniku http://www.experimentart.rybnik.pl/ „Poznanie”, wystawa malarstwa, fotografii i video, Poznańska Galeria Nowa „Zadomowienie” akcja-instalacja w pracowni prof. wizyt. Dominika Lejmana ASP Poznań „Zbędna sztuka” akcja, Wrocław www.zbednasztuka.prv.pl 2007 „Antywystawa malarstwa”, Galeria BWA Studio, Wrocław „Tango”, performance, Urząd Pocztowy, Rynek, Wrocław „Kto ogląda moje malarstwo”, wystawa malarstwa i instalacja, Galeria KONT, Lublin „Na zewnątrz”, pokaz multimedialny w oknach budynku ASP we Wrocławiu „Sieć”, performance-instalacja Sosnowiec w ramach „Ogródka kulturalnego”