Hubert Czerepok

Urodzony 1973. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jego twórczość obejmuje różne media, od wideo, przez rysunki, fil-my found footage, instalacje, po projekty multime-dialne i działania w przestrzeni publicznej. Aktualnie artysta mieszka i pracuje w Zakopanem.