Jakub Dąbrowski

Urodzony 1980 roku w Warszawie. W 1999 roku dostał się na Wydział Grafiki wieczorowej, na ASP w Warszawie. Po roku dostał się na dzienny wydział grafiki na ASP w Warszawie. W 2005 zrobił dyplom z Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki w pracowni prof. R. Strenta, a aneks z malarstwa w pracowni prof. A. Styki. Obecnie pracuje jako asystent w pracownio Grafiki Warsztatowej, w pracowni prof. A. Węcławskiego i pracowni prof. R. Strenta.