Roch Forowicz

Ur. 1978 Warszawa. W 2005 ukończył ASP w Warszawie, w pracowni multimediów. W 2007 roku został asystentem w tej pracowni. Wybrane wystawy: 2004 e w n s Visual Arts Festival, "Invigilate - video" 2005 Rhizome, "Invigilate" 2005 Turbulence, "Invigilate" 2006 FILE Rio Symposium, "Invigilate" 2006 Turbulence, "Environment" 2006 FILE Sao Paulo, "Environment" 2006 Turbulence, "Looking out of the window" 2007 Centre for Contemporary Art – Ujazdowski Castle, Warsaw, CONCRETE LEGACY FROM CORBUSIER TO BLOKERS, "Invigilate", "Looking out of the window",(exhibition curated by Ewa Gorzadek, Stach Szablowski) 2007 Turbulence, " Interception" 2007 Rhizome, "Interception" 2007 neural.it, "Interception" 2008 Studio Gallery, "Interception", (exhibition curated by Krzysztof Zwirblis). 2008 Entropia Gallery, Athletic cinema 02, "Interception", (curated by Krzysztof Gufranski). 2008 Chain reaction (Upgrade!International), Skopje, “Interception” 2008 HAIP Festival, Ljubljana, Slovenia, “Interception”, “InterceptionExtended” 2008 CologneOFF, “Interception” 2008 Komuna Otwock, “Interception”,“Interception 2 ”, “InterceptionExtended” 2008 Turbulence, "Panopticon" 2008 Turbulence, "Political-spam"