Grupa artystyczna Sędzia Główny

Duet performerski tworzony przez Karolinę Wiktor (ur. 1979) i Aleksandrę Kubiak (ur. 1978). Obie studiowały na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (Kubiak - edukację artystyczną, Wiktor - malarstwo), uzyskując dyplom w 2004 roku. Pracują wspólnie od 2001 roku. Swoje performances tytułują numerami Rozdziałów i Epizodów. Działania Sędziego Głównego oparte są na formule żywej rzeźby lub żywego obrazu. Ich performances dotykają między innymi problemów politycznych, patriarchalności kultury, kwestii ról płciowych, uprzedmiotowienia kobiety.