Kamil Kuskowski

Ur. 1973 r.) w 1992 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W latach 1995-2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W roku 2000 dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. W latach 1999 - 2005 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego w tejże Uczelni oraz od 2002 współprowadzi Międzywydziałową Pracownię Otwartą. W 2005 uzyskał stopień doktora. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego. Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, sztuki video. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik licznych wystaw zbiorowych.