Dorota Nieznalska

Ur. 1973, artystka wizualna identyfikowana z tzw. sztuką krytyczną. Realizuje przede wszystkim obiekty rzeźbiarskie, instalacje, zajmuje się także wideo i fotografią. Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku, dyplom uzyskała w 1999 r. w Pracowni Intermedialnej prof. Grzegorza Klamana. Twórczość [edytuj] Od 1998 r. współpracowała z Galerią Wyspa i Fundacją Wyspa Progress. W 1999 r. W ramach The Germinations 11, stypendium pobytowe w Hull, UK. Stypendium pobytowe w Ostdeutsche Galerie w Regensburgu w Niemczech (2005/06). Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców i Naukowców (2000). III miejsce w konkursie na plakat Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa (2005). W swojej sztuce koncentruje się na problemie społecznego uwarunkowania i funkcjonowania człowieka, jego cielesności w polskiej, katolickiej rzeczywistości, dekonstruuje role kobiety i mężczyzny w patriarchalnym społeczeństwie. Wystawienie w Galerii Wyspa w Gdańsku instalacji "Pasja", na którą składał się film (obraz ćwiczącego na siłowni mężczyzny) oraz obiekt (zdjęcie męskich genitaliów na krzyżu) spowodowało oskarżenie artystki o obrazę uczuć religijnych (2001) i skazanie jej na sześć miesięcy ograniczenia wolności i wykonywania prac użytecznych publicznie (2003). Po wniesieniu apelacji sąd wyższej instancji stwierdził popełnienie błędów proceduralnych na niekorzyść oskarżonej i nazkazał powtórzenie procesu. Skandal towarzyszący temu wydarzeniu z jednej strony zaszkodził recepcji jej twórczości, kojarzonej przede wszystkim z bulwersującą instalacją oraz wynikłym z niej procesem, ale z drugiej strony ogromnie spopularyzował nazwisko Nieznalskiej, która urosła do roli głównego hasła w dyskusji na temat roli artysty i jego sztuki w społeczeństwie, a także oraz powinności krytyki artystycznej. Wystawy [edytuj] * 2006 Nr.44, wyst. ind. Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Niemcy; Posluszeństwo, wyst. ind. Galeria Stary Browar, Poznań; 2005 Miłość i demokracja, Stary Browar, Poznań; Boys, Bunkier Sztuki, Kraków; Un/real?, IS Wyspa, Gdańsk; Absolwent, IS Wyspa, Gdańsk; * 2004 Implantacja Perwersji, wyst. ind. Le Madame, Warszawa; INC., Galeria Program, Warszawa; * 2003 Dominacja, wyst. ind. Teatr Polski, Bydgoszcz; Oto ciało moje..., pokaz, Stara Rotunda, Kraków; Absolucja, wyst. ind. Norrtelje Konsthalle, Szwecja; Architectures of gender, Sculpture Center, NY USA; Sztuka III RP, Triennale Młodych RP, CRP, Orońsko; Biały mazur, NBK Berlin; Pies w sztuce polskiej, Galeria Arsenał, Białystok; * 2002 Potencja, wyst. ind. Galeria „Sektor I”, Katowice; Niebezpieczne związki, Arsenał, Poznań; * 2001 Dominacja, wyst. ind. CSW Łaźnia, Gdańsk; Pasja, wyst. ind. Arsenał, Białystok; Pasja, wyst. ind. Galeria Wyspa, Gdańsk; Kobieta o kobiecie, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Rybie Oko, BGSW Słupsk; Relaks, Arsenał, Białystok; Irreligia, Atelier 340 Muzeum, Bruksela; * 2000 Vitium Originis, wyst. ind. Galeria Wyspa, Gdańsk; Modus Operandi, wyst. ind. CSW Warszawa; Model do Składania, CRP Orońsko; Scena 2000, CSW Warszawa; * 1999 Absolucja, wyst. ind. Galeria Wyspa, Gdańsk.