Joanna Polak

Ur. 1978. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; magister sztuki, specjalista w zakresie realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego i fotografii - reżyser filmu animowanego; asystent w Zakładzie Sztuki Mediów Cyfrowych w ISP WA UMCS w Lublinie. Prowadzi eksperymenty w zakresie cyfrowej grafiki animacyjnej. Realizacje jej leżą w ekspresyjnym, skrajnie subiektywnym i emocjonalnym nurcie artystycznego filmu animowanego. Poza kwestiami stricte artystycznymi interesują ją pionierskie badanie na polu filmoterapii, które owocują interesującymi wynikami, osiągniętymi we współpracy z naukowcami z ośrodków leczenia uzależnień i programem wychodzenia z bezdomności. Artystka ma w swoim dorobku kilkadziesiąt realizacji filmowych, w tym m. in.: "Polski Western", "Garbus", "Catharsis", "Psy". Współpracuje także z TVP, której społeczna wszechobecność jest dla niej cechą bardzo interesującą. Joanna Polak ma także w swoim dorobku kilka wystaw indywidualnych i kilkanaście nagród na festiwalach filmowych, w tym: pierwszą nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA - Kraków, dwie pierwsze nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Ostrawsky Konićek - Ostrawa (Czechy).