Katarzyna Prytek

Ur. 1982. Zajmuje się m.in. linorytem.