Magda Szplit

Ur. w 1978 r. w Kielcach. Studia w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dyplom z grafiki warsztatowej w 2003 r. Uczestniczka kilku wystaw.