Grzegorz Wnęk

Ur. 1974. W latach 1994-1999 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1998/1999 otrzymał stypendium naukowe Ministra Kultury i Sztuki, a w 1999 dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Od roku 1998 pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach prof. Grzegorza Bednarskiego, a później adiunkta II stopnia prof. Janusza Matuszewskiego. Od roku 2000 współtworzy Stowarzyszenie Młodych Artystów „Kontrapost”. W 2001 przebywał w Kunstlerhaus w Cuxhaven (Niemcy), realizując program artystyczny pt. „Codzienność”. W 2003 wziął udział w sympozjum „Sztuka zaangażowana – szansa czy mit” w Paradyżu.