Renata Zielińska

Urodzona w 1974 w Sandomierzu. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. S. Karpowicza i pracowni tkaniny prof. R. Kwietnia i prof. L. Kulki w 2000 roku.