Katarzyna Porczak

Ur. w 1981 roku. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS Lublin , Dyplom z wyróżnieniem w 2007 roku  w Pracowni Rzeźby Monumentalnej u prof.Adama Myjaka. Wystawa Nowa Fala- ACK Chatka Żaka 2003 Lublin Projekt integracyjny „Społeczność Lokalna” 2003 Gardzienice Akcja Happeningowa „Kolumna Sztuki” ul. Głęboka –2004 Lublin Przesilenie- Rzeżbicha Noc Performerów ASP Warszawa 2005-Warszawa Kolumna sztuki- Galeria Gardzienice –2005 Lublin Kolumna sztuki –galeria MOK w Dębicy –2005 Dębica Założycielka grupy artystycznej „Kolumna Sztuki” Kurator oraz Organizator „Ogólnopolskiego Biennale Rzeźby Studenckiej Lublin 2005” Prezes Stowarzyszenia Działań artystycznych „ART. REVO” Kolumna Sztuki-tekk2ra 2006 Lublin     Domestic Kunsthr-Open Festival-2006 Warszawa II Nagroda w Konkursie na Rysunek im. Andioriollego -2006 Nałęczów Kolumna Sztuki- M 25-2006 Warszawa ze-tarcie-się-Wydział Artystyczny UMCS-2006 Lublin Konkursie na Rysunek im. Andioriollego 2006 Naleczów- 2007 Lublin Grafika i Rysunek Roku 2005-2007 – 2007 Lublin Dyplom Artystyczny u prof. Adama Myjaka  "Współczesny Model Rodziny"-Galeria Gardzienice 2007 Lublin "Hanna Kostko,Katarzyna Porczak"-Hades-2007 Lublin Złożycielka nieformalnej grupy artystycznej „Kolumna sztuki” istniejącej od 2004 roku Projekt nawiązuje do „Otwartej Pracowni” oraz Flesh  - Mob. W swoich działaniach prezentuje różne formy artystyczne (rzeźba, rysunek, performance, video, instalacje, koncerty, muzyka klubowa itp.).