Piotr Żyliński

Ur. 1983. Wideo, fotografia, obiekt. Choć twórczości Żylińskiego w żadnej mierze nie przyświeca imperatyw społecznego zaangażowania, a prace nie przyjmują publicystycznego tonu, to jednak często dotyka on kwestii zasadniczych dla społeczeństwa, jak tożsamość, historia, pamięć czy władza. Podejmuje on odważne artystycznie, autonomiczne gesty, nie bojąc się związanego z tym ryzyka, które zawsze pojawia się tam, gdzie niekłamana (choć ironią podszyta) jest zarówno powaga, jak i zaangażowanie osobiste.