Katarzyna Kroczek-Wasińska

Ur. 1979 roku w Oleśnie Śląskim. W roku 2000 rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki, na Kierunku Projektowanie Graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W 2009 roku uzyskała stopień doktora sztuki w zakresie grafiki. Pracuje w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta. Zajmuje się grafiką cyfrową i multimedialną. Jest uczestnikiem 60 wystaw krajowych i zagranicznych projektów badawczych, warsztatów, konferencji, autorem artykułów, laureatem wielu nagród i wyróżnień.