Damian Langosz

Ur. 1986 w Strzelcach Opolskich. 2005 – 2010 student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, na wydziale grafiki. 2007 - 2008 - w ramach programu Erasmus student Hochschule fuer Grafik und Buchkunst in Leipzig/Wyższej Szkoły Grafiki i Książki w Lipsku. Dyplom z grafiki projektowej w pracowni prof. L. Żelaźniewicza oraz pracowni rysunku zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza.