Maciej Wierzbicki

Ur. w 1981 roku w Szczecinie; absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierunku formy użytkowe; absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika - obrona dyplomu w listopadzie 2006 pod kierunkiem prof. Leszka Żebrowskiego; stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem (sztalugowym, naściennym, autorskie, kopie, portrety itp.), ilustracją ,identyfikacją wizualną, plakatem, zdobnictwem mebli oraz polichromią wolno stojących elementów rzeźbiarskich.