Maciej Duchowski

Ur. 1981, studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2000-2005. Dyplom w 2005 r. w pracowni malarstwa prof. Wiesława Szamborskiego.W latach 2006-2008 studia w Dutch Art Institute w Enschede w Holandii.