Halina Trela

Dyplom 2008 ASP Wrocław.Zakup do zbiorów Zachęty, 2008. I Nagroda na przeglądzie młodej sztuki, Galeria Legnickiej, Legnica. Grand Prix Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2009.