Katarzyna Kordyasz

Ur. 1981, uprawia malarstwo, rysunek, tkaninę.