Cecylia Malik

Ur. 1975 w Krakowie, 1995-2001 studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka. 2002 - Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla młodych twórców 2006-2007 podyplomowe studia kuratorskie na Wydziale Historii Sztuki UJ od 2007 razem z Rozalią Malik tworzy zespół Negradonna od 2007 współprowadzi Mały Klub Bunkra Sztuki, 2010 wspólnie z Justyną Koeke jest kuratorką projektu "Ulica Smoleńsk 22/8".