Piotr Parda

Ur. 1975. Pracuje w różnych mediach: tworzy obiekty, fotografie, instalacje, performance, obrazy, ilustracje do książek. Spoiwem jego twórczości jest charakter prac, ich przesłanie i powody, dla których powstają. Wyrafinowane i nie pozbawione humoru realizacje Pardy opierają się na konceptach, które są przesłanką do wyboru formy i materiału. Sztuka Pardy przybiera rozmaite formy, a czasami nie przybiera formy w ogóle, pozostając w fazie konceptu. Parda nie jest komentatorem, krytykiem czy naśladowcą rzeczywistości; jego sztuka zdaje się być pewną dla niej alternatywą, subiektywną propozycją podważającą obowiązujące reguły, wyłamującą się ze schematów czy utartych torów myślenia.