Robert Wałęka

Urodzony w Płońsku, ASP w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, tworzy instalacje video.