Marcelina Rydelek

Ur. 1983 w Szczecinie, absolwentka krakowskiej ASP.