Arkadiusz Tadych

Ur. 1986r., malarstwo na UMK WSP, pracownia malarstwa prof. L.Wolskiego.Autor 7 wystaw indywidualnych.