Anita Pasikowska-Pilecka

Ur. w 1975 roku w Warszawie.Dyplom w 2000 roku, w Gościnnej Pracowni prof. Leona Tarasewicza i Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Drzyńskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie - Starej Miłosnej. Zajmuje się instalacją, rzeźbą i malarstwem.W 2003 roku otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki.