Lech Kolasiński

Ur. 1986, studiował w krakowskiej ASP w pracowni Grzegorza Sztwiertni w 2012 roku.