Maciej Nawrot

Ur. w 1986 roku w Sosnowcu. Od 2006 roku student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Malarstwa w pracowni Andrzeja Tobisa. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym.