Mikołaj Obrycki

Ur. w 1977 roku w Szczecinie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w 2003 roku.