Paulina Sadowska

Ur. 1985. Absolwentka grafiki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa pod kierunkiem Jana Gryki, za który otrzymała nagrodę rektora UMCS. Głównie zajmuje się malarstwem, fotomontażem i animacją. Inspiruje się amatorskimi fotografiami z początku XX wieku, baśniami i mitami.Absolwentka grafiki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2009 r. obroniła dyplom z malarstwa pod kierunkiem Jana Gryki, za który otrzymała nagrodę rektora UMCS. Głównie zajmuje się malarstwem, fotomontażem i animacją. Inspiruje się amatorskimi fotografiami z początku XX wieku, baśniami i mitami.