Krzysztof Borkowski

Ur. w 1985 roku. W 2010r obronił dyplom na Wydziale Malarstwa w warszawskiej ASP w pracowni prof. Marka Sapetty.