Urszula Łojko

Ur. 1985 r. w Warszawie. Dyplomantka Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Laureatka Wyróżnień Rektorskich w ASP. Autorka prac w dziedzinach: malarstwo sztalugowe, rysunek, ceramika, filc, tkanina artystyczna, obiekt, instalacja. Wystawy indywidualne i zbiorowe. Współpracowała m. in. z Fundacją Kultury i Sztuki PRO-ARTE, Galerią Aula, Galerią Działań, Galerią Nigdy-Nigdy.