Anna Lasota

Ur. 1983 2 Radomiu. Studiowała na Wydziale Sztuki przy Politechnice Radomskiej. 2005-2006 studentka Malarstwa na łódzkiej ASP. 2006-2012 Malarstwo na warszawskiej ASP. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych.