Ewa Zwarycz

Ur. w 1980 roku, absolweentka ASP we Wrocławiu, dyplom z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. A.Dymitrowicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni prof. W. Kaniowskiego w 2007 roku. Udział w wystawach zbioorwych i indywidualnych w Polsce i za granicą.