Hubert Pokrand

Ur. 1984 r. Jest absolwentem wrocławskiej ASP.