Paweł Kałużyński

Urodzony w Warszawie w 1979 roku, ukończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplomem w 2005 roku.? Studiował w pracowni malarstwa profesora Mariana Czapli, w której przygotował swój dyplom malarski składający się z cyklu pejzaży. ?W trakcie studiów zajmował się również grafiką pod kierunkiem profesora Rafała Strenta oraz rysunkiem w pracowni profesora Marka Wyrzykowskiego. Grafika i rysunek stały się aneksami do dyplomu. W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Historii Sztuki, UW.