Justyna Strąk

Ur. 1987. Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 2011 roku w Pracowni Malarstwa prof. S.Kortyki oraz w Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce prof. W.Kaniowskiego. Wcześniej ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Dąbrowie Górniczej, uzyskując w 2006 roku dyplom plastyka ze specjalizacji Szkło Artystyczne.  W swoich obrazach poszukuje harmonii, najczęściej zestawiając to, co znajduje się w opozycji – jasne i ciemne, nasycone i subtelne, piony i poziomy. Dużą rolę w jej malarstwie odgrywa działanie kontrastu, zwłaszcza pomiędzy cienkimi liniami i dużymi płaszczyznami koloru. Inspirację czerpie z natury, przetwarzając wycinki rzeczywistości, poddaje je syntezie, a następnie buduje z nich osobisty, abstrakcyjny pejzaż.