Anna Jochymek

Ur. 1988. Studia: ASP w Warszawie. Autorka instalacji.