Martyna Borowiecka

Ur. w 1989 roku. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom zrealizowała w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. W trakcie studiów ukończyła trzyletnią międzywydziałową Otwartą Pracownię Projektowania Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, powstałej w 2008 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielokrotnie uczestniczyła w wystawach zbiorowych, a także w plenerach malarskich, na których zdobywa wyróżnienia.