Jakub Jakubowski

Ur. w 1980. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie oraz Akademii im J. Długosza w Częstochowie, specjalizacja malarstwo (w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego).