Filip Kalkowski

Ur. 1979, uzyskal dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku, w pracowni prof. Witosława Czerwonki, aneks w pracowni prof. Zygmunta Okrassy. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, rzeźbą, rysunkiem i muzyką. Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą