Jarosław Grulkowski

Ur. 1983 r. W latach 2004-2009 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uczęszczał do pracowni prof. Wojciecha Lupy, prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza oraz pracowni prof. Andrzeja Basaja. Obecnie pracuje jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Polem jego artystycznej działalności jest w głównej mierze rysunek. Lista osiągnięć Jarosława Grulkowskiego jest długa, zawiera liczne stypendia w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrody na konkursach polskich, zagranicznyych i międzynarodowych.