Mateusz Bykowski

Ur. w 1987 roku, w Więcborku. Po ukończonym tam Liceum Ogólnokształcącym przez rok studiował malarstwo w szkole policealnej Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji w Toruniu. Od 2007 roku jest studentem Wydziału Malarstwa na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych- obecnie w pracowni dyplomowej Prof. Teresy Miszkin, oraz na specjalizacji Intermedia w pracowni Prof. Witosława Czerwonki. Zajmuje się malarstwem oraz szeroko pojętym video eksperymentalnym.