Wioleta Wnorowska

Ur. 1987, absolwentka Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie, kierunek Sztuka Mediów. W 2013 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Leona Tarasewicza. W latach 2011-2013 studiowała w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się malarstwem i multimediami. Współpracuje z Galerią Nową w Poznaniu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Otrzymała Nagroda im. prof. Józefa Szajny dla studentów i absolwentów ASP w Warszawie (2011); I nagroda w Dance - my life and love za dokument w konkursie filmowym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Mościcach, 2013.