Anna Siekierska

Ur. 1987, tworzy m.in. obiekty w przestrzeni publicznej.