Mateusz Ząbek

Urodzony w 1988 r. w Zabrzu twórca multimedialny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Posługuje się grafiką oraz animacją komputerową, instalacją przestrzenną, video i malarstwem. Zajmuje się badaniem wzajemnych relacji nauki i sztuki. Czyni to przez reinterpretacje hipotez występujących w społeczności naukowej. W szczególności skupia się na kreowaniu wirtualnych światów, będących modelami znanej rzeczywistości.