Maciej Zdanowicz

Ur. 1982 – zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką komputerową, sound artem, oraz działaniami przestrzennymi. W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie obecnie jest asystentem w Pracowni Rysunku i Malarstwa (Wydział Sztuk Wizualnych). Z aktywnością artystyczną łączy działalność kuratorską oraz naukową – przygotowuje doktorat z historii sztuki w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także z malarstwa - w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Organizuje konferencje i sympozja naukowe. Jest członkiem zwyczajnym Centrum Muzyki Wizualnej (Los Angeles), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME) oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sztuka i Dokumentacja. Obecnie mieszka w Koluszkach.