Karolina Grzywonowicz

Artystka multimedialna, autorka projektów interdyscyplinarnych. Absolwetnka komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej projekty opierają się na pogłębionym researchu, instalacje audio często bazują na zbieranych opowieściach. Interesuje ją szeroko rozumiana narracyjność, a także to co efemeryczne i znikające. Mieszka i pracuje w Krakowie i Warszawie.