Mariusz Mierzejewski

Ur. 1981, uprawia malarstwo sztalugowe. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Pracownia Jacka Wojciechowskiego, Jana Gryki.